Alzheimer Café Uithoorn van 6 december: Muziek en bewegen

Gespreksleider Caroline Vrijbergen zal met Caroline Smeets, fysiotherapeute bij Motion, spreken of de positieve effecten van beweging en muziek op de hersenen.

Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op mensen met dementie. Zelfs bij ernstige geheugenproblemen kunnen mensen met dementie soms feilloos liedteksten meezingen. Muziek roept herinneringen op waarvan je dacht dat ze voorgoed kwijt waren.

Ook bewegen heeft een positieve invloed op het brein. Al op korte termijn kunnen functies van de hersenen verbeteren. Niet-bewegen is zelfs slecht voor mensen met dementie, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid.

 

Caroline Smeets zal laten zien dat iedereen kan bewegen, hoe kwetsbaar of beperkt men ook is. De muziek zal verzorgd worden door het trio Knetsch.

U bent van harte welkom in dit Alzheimer Café in Wijksteunpunt Bilderdijkhof , Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Café 's  Regio Amstelland en Meerlanden, e-mail: inlichtingenac@gmail.com