Maatregelen Corona

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Wij volgen uiteraard de richtlijnen en hebben daarom onderstaande besluiten genomen.

Uithoorn voor Elkaar blijft per e-mail en telefoon wel gewoon bereikbaar: 

0297-30 30 44 en  info@uithoornvoorelkaar.nu

Aangepaste dienstverlening

Info- en Adviespunt
Het Info- en Adviespunt is gesloten tot en met 6 april a.s. U kunt wel contact opnemen met 0297-30 30 44 en info@uithoornvoorelkaar.nu

Persoonsalarmering
Beperkter bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 09.30-13.00 uur op 020-5430452. Tot en met 6 april worden alleen in noodzakelijke gevallen nieuwe persoonsalarmen geplaatst.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Momenteel is het Steunpunt Vrijwilligerswerk druk bezig alle initiatieven en ideeën om mensen bij te staan tijdens deze Coronacrisis op 1 plek te verzamelen. Dit zal vermeld worden op de website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Heb je initiatieven of ideeën? Mail ons dan op: vrijwilligerswerk@stdb.nl

 

 

Afgelast/gesloten

Activiteiten Videt
Alle activiteiten van Videt, ongeacht waar deze plaatsvinden de komende drie weken, tot en met 6 april, komen te vervallen.

ANWB AutoMaatje Uithoorn
Deze vervoersservice is gestaakt tot en met 6 april a.s.

Cursussen Meer Bewegen voor Ouderen/65+
Alle cursussen zijn gestaakt tot en met 6 april.

Financieel Café
Gesloten tot en met 6 april a.s.

Mantelzorg & Meer
Cursussen en gespreksgroepen zijn tot in ieder geval 6 april opgeschort.  

MEE
Trainingen en groepsbijeenkomsten worden afgelast t/m 6 april a.s. 
Contact met clienten verloopt via telefoon en e-mail, het kantoor aan de Bovenboog is gesloten. Huisbezoeken worden gestaakt tot en met 6 april.

Ontmoetingsgroepen (dagbesteding voor mensen met geheugenproblematiek)
Deze zijn gesloten tot en met 6 april.

Wijkcentrum Bilderdijkhof
Het wijkcentrum zal gesloten zijn tot en met 6 april a.s. Alle activiteiten en cursussen zijn vervallen.

Maatje voor Elkaar
Alle huisbezoeken zullen niet doorgaan tot 6 april. Er wordt contact onderhouden via telefoon of e-mail. Nieuwe aanvragen zullen opgeschort worden. Bij urgente hulpvragen wordt er gezocht naar mogelijkheden voor passende ondersteuning.